Music Appreciation · Piano Music · Piano Performances

Teresa Wong Piano: Libertango by Piazzolla

Teresa Wong Piano: Libertango by Piazzolla

This is my own piano version of Piazzolla’s Libertango,hope you guys enjoy!